پورتال رسمی شرکت فناوران حفیظ سامانه
ورود مديران    ۱۳۹۸ سه شنبه ۳ ارديبهشت   

Description: C:\Users\s.karimi.HAFIZ-CO\Desktop\Mobile BI\New folder\4.pngبا توجه به پیشرفت تکنولوژی و استقبال مردم از رشد تکنولوژی‌های مرتبط با تلفن‌های هوشمند، برنامه‌ها و فعالیت‌ها به سمت موبایل و تبلت سوق پیدا کردند لذا شرکت فناوران حفیظ سامانه برنامه‌کاربردی‌ در زیرمجموعه محصولات هوش‌تجاری با نام Hafiz Mobile BI ایجاد نموده و این قابلیت را برای مدیران و کاربران فراهم آورده تا بتوانند با استفاده از تبلت و موبایل به تجزیه و تحلیل اطلاعات و بررسی گزارشات سازمان خود در سریعترین زمان بپردازند.