پورتال رسمی شرکت فناوران حفیظ سامانه
ورود مديران    ۱۳۹۸ سه شنبه ۳ ارديبهشت   

سامانه هوش‌تجاری شکایات حفیظ امکان ایجاد گزارش‌های تحلیلی یکپارچه‌ای را از وضعیت شکایات و پیشنهادات سازمان در ابعاد مختلف ارائه می‌کند. همچنین ضمن کمک به مدیران برای کنترل و برنامه‌ریزی‌های مدیریتی، امکان ارزیابی کارکنان سازمان را در مسیر حرکت به سوی اهداف تعیین شده فراهم می‌کند.