پورتال رسمی شرکت فناوران حفیظ سامانه
ورود مديران    ۱۳۹۸ سه شنبه ۳ ارديبهشت   

سامانه تخلفات این امکان را فراهم می‌سازد که مدیران و کارشناسان رسیدگی به تخلفات، از طریق مصادیق تعریف شده، تخلفات صورت گرفته را بررسی نموده و در صورت نیاز پس از برگزاری کمیسیون انضباطی، تنبیه لازم را صادر نمایند. با سامانه هوش‌تجاری تخلفات حفیظ امکان ساخت گزارشات در زمینه‌های آنالیز تخلفات و علل ریشه‌ای پیامدها، مرور تخلفات به صورت ساده و تحلیلی و تهیه انواع نمودارهای مقایسه‌ای امکان‌پذیر می‌باشد.