پورتال رسمی شرکت فناوران حفیظ سامانه
ورود مديران    ۱۳۹۸ سه شنبه ۳ ارديبهشت   

سیستم وصول مطالبات می‌تواند به بانک در زمینه کاهش مطالبات معوق و پیگیری سیستماتیک پرونده‌های معوق و کاهش هزینه‌های زیاد پیگیری کمک شایانی نماید. با سامانه هوش تجاری زمینه کنترل و نظارت بر روی وصول مطالبات بانک‌ها فراهم می‌گردد و با استفاده از گزارشات و داشبوردهای هوش تجاری بانک می‌تواند سرعت جریان پیگیری و نظارت بر وصول مطالبات را افزایش دهد.