پورتال رسمی شرکت فناوران حفیظ سامانه
ورود مديران    ۱۳۹۸ سه شنبه ۳ ارديبهشت   


مرکز خدمات مشتریان یک نقطه دسترسی به اطلاعات و خدمات به مشتری می‌باشد که به ایجاد ارتباط مناسب با مشتری می‌پردازد. در این راستا سهولت دسترسی مشتریان به این مرکز جهت درخواست خدمات و ارائه نظرات و پیشنهادات و رسیدگی کامل به درخواست‌های آن‌ها و پیگیری مشکلات احتمالی مرتبط با امور بانکی در کوتاه‌ترین زمان از جانب سازمان اهمیت به سزایی می‌یابد. در سامانه هوش تجاری مرکز خدمات مشتریان می توان کارشناسان را در بعد های مختلف ارزیابی کرد و یا گزارشات آماری مختلفی با دیدگاه های مختلف ایجاد کرد.