پورتال رسمی شرکت فناوران حفیظ سامانه
ورود مديران    ۱۳۹۸ دوشنبه ۲ ارديبهشت   

Hafiz_BI_Bourseدر راستای كمك به توسعه و گسترش بازار سرمایه كشور و به منظور استفاده‏ی به نحو احسن از تکنولوژی و فناوری، ایجاد ابزاری جهت تحلیل اطلاعات بنیادین بورس با توجه به سرفصل های صورت های مالی، جریان وجوه نقد، سرمایه، میزان سود، منابع و مصارف، پیش بینی، نسبت های مالی و... در جهت انتخاب بهترین های سهام در صنعت بورس که بتواند به سرمایه گذاران بازار بورس و سرمایه کمک نماید حائز اهمیت می باشد. نرم افزار بورس شرکت حفیظ با استفاده از ابزار هوش تجاری گامی موثر در راستای تحقق  این هدف می باشد.

Hafiz_BI_Bourse