پورتال رسمی شرکت فناوران حفیظ سامانه
ورود مديران    ۱۳۹۸ دوشنبه ۲ ارديبهشت   

سیستم منابع انسانی شامل تشکیلات، حقوق دستمزد، حضور غیاب و پرسنلی می­باشد. سامانه هوش تجاری منابع انسانی حفیظ گزارشات آماری و تحلیلی را در ابعاد مختلف مانند مرکز هزینه/محل خدمت و در دوره های حقوقی متفاوت نمایش می­دهد.