پورتال رسمی شرکت فناوران حفیظ سامانه
ورود مديران    ۱۳۹۸ دوشنبه ۲ ارديبهشت   

با توجه به اینکه سامانه حسابرسی یکی از سیستم‌های مدیریتی می‌باشد و در بانک‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است، تحلیل بر روی اطلاعاتی که توسط سامانه عملیاتی جمع‌آوری می­ گردد در تصمیم ­گیری مدیریت نقش بسزایی دارد. به همین منظور در فرایند تکمیل هوش‌تجاری سامانه حسابرسی سعی بر آن شده است که کلیه اطلاعات آماری از قبیل تعداد بندهای نقض/نقص/تخلف/یافته و... به کاربر نمایش داده شده و بتواند در بُعدهای مختلف مورد بررسی و نمایش قرار بگیرد.