پورتال رسمی شرکت فناوران حفیظ سامانه
ورود مديران    ۱۳۹۸ سه شنبه ۳ ارديبهشت   
 

Hafiz_BI_BSCبا توجه به گسترش رقابت جهانی، سازمان‌ها برای حفظ بازار و کسب سود(منظر مالی) باید بطور مداوم در تلاش برای ارائه خدمات بهتر برای مشتریان باشند. این امر مستلزم ارتباط نزدیک با مشتریان(منظر مشتری) می‌باشد. ابزاری که می‌تواند شناخت کامل و صحیحی از عملیات درونی یک سازمان(منظر فرآیند‌های داخلی) و بازخورد مناسبی از عملکرد کارکنان(منظر یادگیری و رشد) ارائه کند، نرم‌افزار کارت امتیازی متوازن حفیظ است.
برخی از امکانات این سامانه شامل موارد زیر است:

* تعریف شاخص 

* تعریف بودجه

* ورود اطلاعاHafiz_BI_BSCت از اکسل

* تعریف زمانبند

* محاسبه عملکرد

* مقایسه بودجه و عملکرد

* امتیازات هر شاخص

* امتیاز نهایی هر شعبه

* ارائه کارنامه

* تعریف استراتژی در سازمان (Strategy)

* تعریف طرح‌های مختلف (Initiatives)

* تعریف KPI

* تعریف منظرهای مختلف (Perspectives)

* استفاده از درخت استراتژی(Strategy Tree)

* قواعد علت و معلول (Strategy Map) 

*   کنترل و مانیتور نمودن برنامه و اهداف استراتژیک بانک