پورتال رسمی شرکت فناوران حفیظ سامانه
ورود مديران    ۱۳۹۸ دوشنبه ۲ ارديبهشت   

 

Hafiz_BI_ALMامروزه، سازمان­ها در محیط پیچیده و متغیری فعالیت می‌نمایند. این شرایط باعث شده تا سازمان­ها برای دست‌یابی به اهداف خود و کاهش اثر نامطلوب نوسانات، برای مدیریت ریسک نقدینگی، ریسک نرخ بهره، ریسک اعتباری و همچنین ابعاد تعادل بین ریسک و بازدهی که با آن مواجهند، اهمیت زیادی قائل شوند. این سامانه به بررسي جديدترين استانداردها و شاخص‌هاي مديريت ريسک می‌پردازد. 

برخی از ویژگی‌های نرم‌افزار مدیریت دارایی و بدهی حفیظ شامل موارد زیر است:

* اعمال تنظیمات مختلف مانند:

o       طبقات سررسید شده (سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول)

o       پارامترهای متغیر(نرخ نکول،‌ نرخ رشد،‌ نرخ بهره و ...)

o       انواع قراردادها(مشارکتی، مبادله ای و ... )

o       واحدهای اندازه‌گیری 

o       بازه‌های نرخ سود

* تعریف درختواره سفارشی سازی شده

* تعریف ویژگی‌های حساب (سررسید مشخص، سررسید نامشخص، اقلام بی‌اثر،‌ تفکیک سپرده و تسهیلات، تخصیص انواع قرارداد و پارامترها)

* تعریف انواع نمایه زمانی

* تعریف نمایه جامع

* تعریف نمایه پارامترها

* گزارش شکاف (GAP)

* اعمال تعدیلات

* اعمال پارامترها 

* تخصیص نرخ سود به اقلام

* تعریف سناریو نرخ بهره

* تحلیل حاشیه سود

* تعریف سناریو دیرش (Duration)

* تحلیل دیرش (Duration)

* مغایرت گیری و کنترل اقلام اطلاعاتی