پورتال رسمی شرکت فناوران حفیظ سامانه
ورود مديران    ۱۳۹۸ دوشنبه ۲ ارديبهشت   

تسهیلات بانکی همان خروجی‌های اصلی بانکها هستند که از طریق آنها نقدینگی‌های سرگردان جامعه، به مبادی تعریف شده و هدفمند اقتصادی تزریق می‌شود. در راستای بررسی اهداف ملی و اقتصادی بانک‌ داشبوردهای تسهیلات حفیظ شامل:

*    Hafiz_BI_Loanنسبت سرفصل‌ها

*    کارت امتیازات تسهیلات

*    مجموع تسهیلات بانک

*    نسبت تسهیلات به سپرده

*    نسبت بهترین و بدترین تسهیلات

*    نسبت تسهیلات به تفکیک سرپرستی و شعب

*    تفکیک تسهیلات براساس نوع حساب

می‌باشد.