پورتال رسمی شرکت فناوران حفیظ سامانه
ورود مديران    ۱۳۹۶ سه شنبه ۲۹ اسفند   

تسهیلات بانکی همان خروجی‌های اصلی بانکها هستند که از طریق آنها نقدینگی‌های سرگردان جامعه، به مبادی تعریف شده و هدفمند اقتصادی تزریق می‌شود. در راستای بررسی اهداف ملی و اقتصادی بانک‌ داشبوردهای تسهیلات حفیظ شامل:

*    Hafiz_BI_Loanنسبت سرفصل‌ها

*    کارت امتیازات تسهیلات

*    مجموع تسهیلات بانک

*    نسبت تسهیلات به سپرده

*    نسبت بهترین و بدترین تسهیلات

*    نسبت تسهیلات به تفکیک سرپرستی و شعب

*    تفکیک تسهیلات براساس نوع حساب

می‌باشد.