پورتال رسمی شرکت فناوران حفیظ سامانه
ورود مديران    ۱۳۹۸ دوشنبه ۲ ارديبهشت   

 

Hafiz_BI_Deposit

سپرده وجوهي است كه به وسيله اشخاص حقيقي و حقوقي طبق ضوابطي به بانك سپرده مي شود. نمونه‌ای از داشبوردهای سپرده شرکت حفیظ شامل:

*     گزارشات کلی روند مانده سپرده

*      روند مانده سپرده به تفکیک نوع سپرده

*      روند مانده سپرده به تفکیک سرپرستی و شعب

*      مانده و تعداد کل سپرده‌ها

*      روند بسته شدن سپرده‌ها

*      سرانه سپرده‌ها به پرسنل و شعب

*      نسبت سپرده به تسهیلات

*      مجموع سپرده‌های بانک

*     تفکیک سپرده‌ها براساس نوع حساب

می‌باشند.