پورتال رسمی شرکت فناوران حفیظ سامانه
ورود مديران    ۱۳۹۸ سه شنبه ۳ ارديبهشت   

برخی از گزارشات اولیه و مقدماتی داشبورد بانکداری الکترونیک حفیظ عبارتند از:

 تعداد کارت‌های صادره(نقدی، اعتباری، هدیه و غیره) به تفکیک مشتری، مبلغ، تعداد تراکنش روزانه

تعداد دستگاه‌های خودپرداز(به پراکندگی مناطق جغرافیایی و شعب)

وضعیت و گردش مالی تراکنش‌های دستگاه‌های خودپرداز

تعداد دستگاه‌های pin pad (به پراکندگی مناطق جغرافیایی و شعب)

وضعیت و گردش مالی تراکنش‌های دستگاه‌های pin pad

تعداد دستگاه‌های پایانه‌های فروش(به پراکندگی مناطق جغرافیایی)

وضعیت و گردش مالی تراکنش‌های دستگاه‌های پایانه‌‌های فروش

تعداد استفاده‌کنندگان از خدمات بانکداری الکترونیک (اینترنت بانک، تلفن بانک، موبایل بانک، SMS بانک)

وضعیت کارمزدها

وضعیت ارتباط با سایر بانک‌ها از طریق شتاب

وضعیت تراکنش‌های شتاب و ترمینال‌های مختلف

روند پرداخت قبوض

سرانه دستگاه‌های pin pad و خود‌پرداز به شعب

اطلاعات پذیرنده‌ها دستگاه‌های کارت‌خوان (Pos)

اطلاعات تراکنش‌ها دستگاه‌های کارت‌خوان (Pos)

بررسی وضعیت پایانه‌های فروشگاهی دستگاه‌های کارت‌خوان (Pos)

تحلیل اصناف پذیرنده‌های دستگاه‌های کارت‌خوان (Pos)

تحلیل اقتصادی و غیراقتصادی بودن اصناف دستگاه‌های کارت‌خوان (Pos)

تحلیل وضعیت شعب در معرفی پذیرنده و ترمینال دستگاه‌های کارت‌خوان (Pos)