پورتال رسمی شرکت فناوران حفیظ سامانه
ورود مديران    ۱۳۹۸ سه شنبه ۳ ارديبهشت   

برخی از گزارشات اولیه و مقدماتی داشبوردهای مالی حفیظ عبارتند از:

* نسبت‌های مالی مانند ترازنامه، سود و زیان، جریان وجوه نقد و...

*مانده و تعداد کل سپرده‌ها

* روند بسته شدن سپرده‌ها

* سرانه سپرده‌ها به پرسنل و شعب

* مانده و تعداد تسهیلات اعطایی بانک به تفکیک بخش‌های اقتصادی و نوع عقد و مشتریان و شعبه

* مانده و تعداد مطالبات سررسید گذشته به تفکیک بخش‌های اقتصادی و نوع عقد و مشتریان و شعبه

* مانده و تعداد مطالبات معوق به تفکیک بخش‌های اقتصادی و نوع عقد و مشتریان و شعبه

* مانده و تعداد مطالبات مشکوک‌الوصول به تفکیک بخش‌های اقتصادی و نوع عقد و مشتریان و شعبه

* بدهکاران بابت ضمانت نامه‌های پرداخت شده و کارمزد دریافتی به تفکیک شعبه و مشتریان

* بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده و کارمزد دریافتی به تفکیک شعبه و مشتریان

* وضعیت نقدینگی بانک

* وضعیت موجودی بانک نزد بانک مرکزی

* وضعیت بدهی‌ها و حساب سرمایه(حقوق صاحبان سهام)

* هزینه‌های اداری به تفکیک اجزاء آن مطابق با سرفصل‌های مربوطه برای هر شعبه و واحد ستادی

* هزینه‌های پرسنلی بانک به تفکیک اجزاء آن مطابق با سرفصل‌های مربوطه برای هر شعبه و واحد ستادی

* هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول به تفکیک تسهیلات اعطاء شده برای هر شعبه و مشتری

* هزینه استهلاک به تفکیک هر شعبه و واحد ستادی

* کارمزد پرداختی به تفکیک بانک‌ها و کارگزاران برای هر شعبه و واحد ستاد

* نتیجه مبادلات ارزی به تفکیک هر عملیات برای هر شعبه و واحد ستادی

* هزینه مالی به تفکیک بانک مرکزی و سایر بانک‌ها

* هزینه‌های سرمایه‌ای بانک به تفکیک هر شعبه و واحد ستادی

* سود تسهیلات اعطایی به تفکیک هر شعبه و واحد ستادی برای هر مشتری و تسهیلات اعطاء شده

* سود اوراق مشارکت به تفکیک تاریخ ابتیاع هر نوع اوراق

* سود ناشی از سرمایه‌گذاری‌ها به تفکیک هر سرمایه‌گذاری

* سود حاصل از سپرده‌گذاری‌ها به تفکیک هر نوع سپرده‌گذاری

* میزان سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت به تفکیک، همراه سود حاصله

* تحلیل انواع نسبت‌های مالی مانند نسبت‌های نقدینگی، اهرمی، سودآوری و...