پورتال رسمی شرکت فناوران حفیظ سامانه
ورود مديران    ۱۳۹۸ سه شنبه ۲۶ شهريور   

سامانه مانیتورینگ و ارزیابی سیستمی 

در این سامانه  با توجه به شاخص ­ها و سنجه ­های ارزیابی و فرمول­ هایی که در سیستم قابل تعریف می ­باشد تمام عملیات نمایندگان و کاربران سیستم قابل ارزیابی و پیگیری است و در داشبورد عمومی سیستم نیز قابل نمایش می ­باشد. این سنجه­ ها توسط کارشناسان ارزیاب نیز قابل به روز رسانی هستند.

o        امکان تعریف شاخص ­های ارزیابی سیستمی

§         امکان تعریف مبناهای مشخص و دسته­ بندی شاخص ­ها

§         امکان تعیین اجباری بودن شاخص

§         امکان تعیین ضریب برای شاخص

§         امکان تعیین نرخ ثابت برای شاخص

§         امکان تعیین تاریخ اثر برای تغییر نرخ­ ها و ضرایب در دوره ­های مختلف


 

 o        امکان مشاهده نمودار­های ارزیابی

o       امکان ارسال پیام با توجه به تغییر وضعیت ­های اتفاقی در ارزیابی ­ها