پورتال رسمی شرکت فناوران حفیظ سامانه
ورود مديران    ۱۳۹۸ سه شنبه ۲۶ شهريور   

پیکر­بندی محصولات بیمه 

در این سامانه تمام محصولات و انواع فروش آنها و مبناهای محصولات قابل تعریف است .اضافات و کسورات و پوشش­ های محتوایی محصولات و نحوه محاسبات کارمزد برای این محصول از دیگر قابلیت ­های این سامانه می­ باشد .


o       امکان ثبت محصولات

o       امکان دسته ­بندی محصولات

o       امکان تعریف پوشش­ ها و اضافات و کسورات محصولات

o       امکان اختصاص محصولات به نمایندگان برای فروش

o       امکان تعریف محصولات جدید با ضرایب دلخواه کاربران برای استفاده در صدور بیمه ­نامه