پورتال رسمی شرکت فناوران حفیظ سامانه
ورود مديران    ۱۳۹۸ سه شنبه ۲۶ شهريور   

 تعاملات شرکای تجاری و مشتریان

این سامانه برای تعریف مشتریان و ارتباطات آنها تعریف می­ شود و امکان گروه­ بندی و دسته ­بندی آنها را دارا می­ باشد. در این سامانه می ­توان تقسیمات مختلف از دیدگاه ­­های سود و موقعیت­ های جغرافیایی برای مشتریان لحاظ کرد .قواعد مربوط به انواع رفتار با مشتریان و طریقه ارتباط با مشتریان در فروش باز که سیستم از آن پشتیبانی می­ کند در این سامانه لحاظ شده ­است .ارتباطات و نمایندگان مربوط به مشتری و زیر مجموعه این مشتریان برای پیگیری­ های بعدی در سامانه دریافت خواهدشد .

o        امکانات ویژه برای جستجو جهت استفاده کاربران از اطلاعات

o        تعریف مشتریان

 

§         در دو قالب حقیقی و حقوقی با اطلاعات مختلف

§         امکان تعیین زیرگروه برای شریک تجاری در صورت نیاز

§         امکان دادن دسترسی خارجی به شریک تجاری با تعیین محدودیت

§         امکان معرفی آرم و لوگو برای شریک تجاری

§         امکان تعیین سمت شریک در قالب­ های مختلف اعم از

·         مشتریان

o        امکان تعیین اطلاعات جزئی ­تر مورد نیاز

o        حسابداری مختص به مشتری

·         نماینده فروش

o        حسابداری مختص به نماینده فروش

·         کارکنان

o        حسابداری مختص به کارکنان

·         امکان تعریف حساب­ های بانکی شریک تجاری

·         امکان تعیین محل­ های مختلف

·         امکان تعیین ناحیه فروش o        ارتباطات مشتریان

§         امکان معرفی افرادی وابسته و مرتبط به شریک در صورت وجود

o        مدیریت عملیات مشتری

§         امکان تعیین مشاغل

§         امکان تعیین تحصیلات

§         امکان تعیین نحوه پرداخت

§         امکان تعیین اعتبار برای شریک تجاری

o        گروه­ بندی مشتریان

§         به همراه امکان تعیین رنگ برای گروه ­های مختلف

§         لیست قیمت خاص

§         الگوی تخفیف مخصوص

§         امکان تعریف رفتار برای گروه ­ها به همراه دسته ­بندی و تعیین مبنا برای رفتارها

§         تعیین حسابداری مختص به هر گروه

§         امکان رویت شرکای اختصاص یافته به هر گروه

§         امکان ارسال ایمیل برای گروه خاص شرکای تجاری

o        مدیریت درخواست مشتریان و پیگیری درخواست ­ها

§         امکان تعیین نوع، گروه، طبقه ­بندی، وضعیت،اولویت، محرمانگی و وضوح درخواست

§         امکان معرفی تقاضای وابسته در صورت وجود

§         امکان تعیین مراجع درخواست در صورت وجود

§         امکان انجام بروز رسانی

§         امکان رویت تاریخچه عملیات صورت پذیرفته بر روی درخواست

§         امکان به روز رسانی گیرندگان

o        سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان

o        ارزیابی اعتبار

o        حفظ مشتری

o        گروه ­بندی مشتریان خاص

o        مدیریت سرویس­ های اطلاع رسانی

o        SMS               

o        E-Mail

o        زمانبندی ارسال پیام

o        مدیریت رویدادها و اقدام سریع رویداد

o        سامانه مدیریت فروش/ مشتری مجازی

o        ورود کاربران عمومی به سامانه

o        ثبت تراکنش­ های انجام شده

o        امکان ورود مشتریان در صورت دسترسی ­های تعریف شده

o        امکان اختصاص مشتریان به سازمان­ های داخلی و اختصاصی مشتریان