پورتال رسمی شرکت فناوران حفیظ سامانه
ورود مديران    ۱۳۹۸ سه شنبه ۲۶ شهريور   

 

سامانه مدیریت درخواست­ ها و خدمات

در این سامانه اقدامات و خدمات و انواع آنها تعریف می­ شوند .اصولا در نرم افزار جامع بیمه ­ای شرکت حفیظ تمام عملیات می­تواند از یک درخواست خدمات آغاز شود و در هر درخواست می­توان هزینه زمان و خدمات مربوط به آن را مشخص و گزارش داد. درخواست­ ها قابل پیگیری می­ باشند و اسناد مالی نیز می ­تواند بر اساس آنها تولید شود. با توجه به فعالیت انتخاب شده در درخواست فرم پیشنهاد مربوطه آن نمایش داده­ خواهدشد و سپس می توان آنرا به بیمه­ نامه متصل نمود .درخواست­ ها قابل پیگیری و گزارش­ دهی هستند و در داشبورد عمومی سامانه ­ها نیز گزارش آن نمایش داده­ خواهدشد .

 

o       ماژول مهندسی خدمات (Bill of service  Bos)

o       ماژول مدیریت خدمات

o       ماژول ارائه  خدمات

o       ماژول تجزیه و تحلیل خدمات

o       ماژول برنامه­ریزی عملیات

o       ماژول دستور کار

o       ثبت فرم پیشنهاد سامانه های مربوط به محصولات تعریف شده

o       امکان گردش فرم پیشنهاد در کارتابل کاربران سامانه ­ها و مدیران عملیاتی

o       امکان تعیین مرجع برای فرم درخواست و پیشنهاد برای بیمه­ نامه­ ها