پورتال رسمی شرکت فناوران حفیظ سامانه
ورود مديران    ۱۳۹۸ سه شنبه ۲۶ شهريور   

مدیریت کارمزد نمایندگان 

با توجه به قواعد و فرمول­ های تعریف شده برای محاسبات کارمزد پیکر بندی­ های آن انجام می­ شود .این کار مزدها به محصولات اختصاص داده می­ شود و هر محصول می­ تواند یک روش محاسبه کارمزد مجزا داشته باشد. کارمزدها پس از محاسبه در دفتر کارمزد مربوط به هر کدام از نمایندگان ثبت خواهد شد و به صورت دوره­ ای قابل اجرای مالی می ­باشد.

o       امکان تعریف انواع کارمزد

o       امکان تعریف مبنای حق صدور

o       امکان تعریف قواعد کارمزد

o       امکان اختصاص نوع خاص کارمزد به دسته­ ای از مبالغ بیمه ­نامه ­ها

o       امکان ثبت صورت وضعیت ­ها

o       امکان دریافت لحظه­ ای کارمزدهای محاسبه شده