پورتال رسمی شرکت فناوران حفیظ سامانه
ورود مديران    ۱۳۹۸ سه شنبه ۲۶ شهريور   

 

سامانه حسابداری و دفتر­داری کل 

این سامانه ثبت دفاتر مالی و اسناد حسابداری را انجام می دهد و تعریف ساختار حساب و ارتباطاتی که باید در این ساختار دیده ­شود  با سامانه­ ها و نوع ثبت ­ها را انجام می­ دهد .امکان چند ارزی و چند تاریخی در این سامانه دیده ­شده­ است.

o       ساختار حساب

o       ایجاد فعالیت و عملیات مالی

o       ایجاد اسناد مالی و دفتر­داری

o       ایجاد ارزها و فعالیت ­های ارزی

o       ثبت هزینه ­ها

o       ثبت فرآیندهای مالی

o       تهیه گزارشات استاندارد مالی

o       مدیریت و مهندسی کالاها و محصولات

o       امکان دسته­ بندی کالا

o       امکان تعریف انبارها

§         تعیین آدرس دقیق در 5 سطح

o       امکان تعریف قواعد کالا و محصولات

o       امکان ثبت تراکنش­های انبار