پورتال رسمی شرکت فناوران حفیظ سامانه
ورود مديران    ۱۳۹۸ سه شنبه ۲۶ شهريور   

 

 سامانه کسب و کار هوشمند ( BI ) و تحلیل کسب و کار 

در این سامانه امکان تعریف شاخص ­های کارآیی و عملیاتی برای سازمان تعریف می­ شود .سنجه­ های کاری سازمان بعلاوه شاخص ­های کارایی و KPI­های موجود فعالیت­ ها می­ تواند در این سامانه تعریف و مورد استفاده قرار  بگیرند .فرمول­ های مورد نظر در مورد شاخص­ ها در موتور قوانین سامانه قابل تعریف می ­باشد .گزارش­ های بدست آمده دارای سطوح مختلف برای نمایش می­ باشند که پس از انتخاب سطح کاربر می­ تواند سطوح را برای نمایش پیگیری نماید .

o       ایجاد فرمول­ های تحلیلی

o       ایجاد نمودار

o       ارتباط محصولات با نمودار­ها

§         امکان تولید نمودارها با قالب ­های مختلف و به تعداد موارد مورد نیاز

o       دریافت گزارش­ ها

o       تعریف شاخص­ های کارایی

o       ایجاد داشبورد مخصوص کاربری و مدیریتی

§         امکان مشاهده گزارش ­ها در 3 سطح

o       تهیه نمودار به اشکال دلخواه با تعاریف سیستمی

o       امکان دریافت اطلاعات از بانک­ های اطلاعاتی موجود سازمان

o       امکان تعریف رنگ­ های مد نظر و حالت ­های مخصوص آنها برای داده ها