پورتال رسمی شرکت فناوران حفیظ سامانه
ورود مديران    ۱۳۹۸ سه شنبه ۲۶ شهريور   

 

سامانه مکاتبات و دبیر­خانه 

در این سامانه ثبت مکاتبات ،طبقه بندی و درختواره ارجاعات تولید می­ شود .گردش نامه­ ها و ثبت نامه ­های وارده و صادره و ارتباط با استاندارد­های موجود در این زمینه از قابلیت ­های این سامانه می­ باشد.

o       تعریف سازمان

o       تعریف انواع مکاتباتo       امکان ضمیمه تصاویر نامه­ ها

o       امکان شماره بندی

o       امکان تعیین چندین گیرنده

o       امکان ارسال نامه­ های الکترونیکی

o       امکان دریافت نامه ­های الکترونیکی

o       امکان گردش نامه ­ها

o       امکان کارتابل الکترونیکی

o       امکان ثبت نامه و مکاتبات داخلی برای سازمان

o       امکان مکانیزه کردن فرآیندهای کاری کارکنان و گردش بیمه نامه­ های الکترونیکی برای کارکنان