پورتال رسمی شرکت فناوران حفیظ سامانه
ورود مديران    ۱۳۹۸ سه شنبه ۲۶ شهريور   

 

سامانه مدیریت سازمان (سازمان، شعب و نمایندگان)

در این سامانه ساختار شعب و نمایندگان و همینطور شبکه فروش و نحوه رفتار با آنها ایجاد می­ شود . رتبه دهی به نمایندگان و نیازمندی­ ها و سوابق آنها در این سامانه قابل تعریف است .

o       امکان تعریف سازمان

§        امکان تعریف سازمان­ ها از انواع مختلف ،دسته بندی و درجه بندی سازمان

§        امکان تعیین سازمان منشاء

§        امکان تعیین ناظر

§        امکان تعریف شرایط تحویل

§        امکان اختصاص لوگو و آرم


o       امکان تعریف نمایندگان

o       امکان تفویض اختیارات در سطح سازمان­ های داخلی

 

o       امکان اختصاص عملیات به نمایندگان

o       امکان پیگیری عملیات روزانه

o       امکان تخصیص نیروی انسانی

o       امکان تخصیص انواع تجهیزات

o       امکان مرور شعب