پورتال رسمی شرکت فناوران حفیظ سامانه
ورود مديران    ۱۳۹۸ سه شنبه ۲۶ شهريور   
   

سامانه ارزیابی و حسابرسی نمایندگان و شعب

·         امکان تعیین نوع المان چک لیست

·     امکان تعریف مبنای شاخص­ های ارزیابی به همراه امکان تعیین ضریب ،نرخ ثابت و تاریخ اثر

·         امکان تعریف دلایل بازرسی

·         امکان تعریف نوع بازرسی

·         امکان محاسبه امتیازات نمایندگان با توجه به بازرسی­ ها و تاثیر در کارمزد

·         امکان ثبت فرمول­ های ارزیابی

·         امکان استخراج اطلاعات ارزیابی از سامانه ­های صدور

·         امکان تهیه گزارش ­های ارزیابی

·       امکان فعال سازی خودکار عملکرد خاص نسبت به ارزیابی ­های انجام شده

·         امکان بررسی وضعیت بر روی داشبورد سیستمی