پورتال رسمی شرکت فناوران حفیظ سامانه
ورود مديران    ۱۳۹۸ سه شنبه ۲۶ شهريور   

یک گواهینامه چیست ؟
گواهیینامه دیجیتال ،رکوردی منحصربفرد مشتمل بر اطلاعاتی ضروری به منظور بررسی هویت یک فرد و یا یک سازمان می باشد . گواهینامه های دیجیتال از فرمت استاندارد X.509 تبعیت می نمایند . استاندارد فوق ، برخی از ملزومات موردنیاز گواهینامه را تشریح می نماید : فرمت نسخه استفاده شده توسط گواهینامه ، شماره سریال گواهینامه ، شناسه الگوریتم استفاده شده به منظور تائید گواهینامه ،مرکز صادرکننده گواهینامه ، تاریخ صدور و سررسید اعتبار گواهینامه ، مشخصات صاحب گواهینامه ، کلید عمومی صاحب گواهینامه ، امضای دیجیتال مرکز صادر کننده گواهینامه .
هر یک از فیلدهای اطلاعاتی فوق متناظر با فیلدهای خاصی در ساختار تعریف شده برای یک گواهنیامه می باشد. گواهینامه ها ، ممکن است شامل اطلاعات دیگری نظیر آدرس پستی ، آدرس پست الکترونیکی ، نام کشور ، سن ، جنسیت نیز باشند . اطلاعات اضافی فوق اختیاری بوده و بستگی به نوع خاص گواهینامه دارد .

مراکز صدور گواهینامه (CA: Certificate Authority)

مراکز صدور گواهینامه که از آنان با عنوان CA نیز نام برده می شود ،مراکزی امین و معتبر بوده که مسئولیت تطبیق کلیدها ی عمومی به منظور شناسائی و تائید هویت را برعهده دارند. به عبارت دیگر ، مراکز فوق تعلق یک کلید عمومی خاص به یک کاربر معتبر را تائید می نمایند . مراکز CA ، مسئولیت صدور ، ابطال و تمدید یک گواهینامه را برعهده دارند. مراکز CA ،همچنین می بایست رویه های بسیار دقیق و سختگیرانه ای را به منظور تائید افراد و سازمان ها ئی که درخواست گواهنیامه می نمایند را نیز دنبال نمایند .بدین ترتیب ، پس از تائید یک فرد و یا سازمان توسط یک مرکز معتبر و امین CA ، امکان تطبیق کلید ( انطباق کلید عمومی با کلید خصوصی مرتبط با آن ) آنان از یک مرکز ایمن ، فراهم می گردد. عملکرد چنین مراکزی نظیر دفاتراسناد رسمی در اینترنت است .
در ساختار گواهینامه ، دو فیلد اطلاعاتی مرتبط با CA نیز وجود دارد : نام صادرکننده گواهینامه و امضای دیجیتالی صادرکننده . وجود فیلدهای فوق در گواهینامه صادر شده ، تضمین لازم در خصوص تعلق کلید عمومی به صاحب آن را ارائه می نماید.بدین ترتیب مسئله امین بودن از افراد به مراکز CA منتقل می گردد.وجود یک مرکز امین و معتبر ، از جمله مهمترین دلایل حضور CA ، محسوب می گردد . در حال حاضر ، سازمان های متعددی ، اقدام به صدور گواهینامه می نمایند و هر روز نیز تعداد آنان افزایش می یابد . زمانیکه دو کاربر و یا دو سازمان قصد مبادله گواهینامه را داشته باشند ، هر یک از آنان می تواند هویت طرف مقابل خود را با استفاده از تائیدیه مراکز CA و گواهینامه های صادرشده توسط مراکز CA ، انجام دهد. هر گواهینامه شامل کلید عمومی مربوط به خود نیز می باشد ، بنابراین می توان از آن به منظور رمزنگاری داده برای ارسال به صاحب گواهینامه استفاده نمود. گواهینامه ها همچنین شامل امضای دیجیتال مرکز CA صادرکننده گواهینامه نیز می باشند. یک امضای دیجیتال با استفاده از کلید خصوصی مولف سند ایجاد می گردد . بنابراین به منظور بررسی یک گواهینامه که توسط یک مرکز CA خاص تائید شده است ، به کلید عمومی مرکز CA نیز نیاز خواهد بود. کلید ها ی عمومی اکثر مراکز CA به همراه مرورگرها ، برنامه های پست الکترونیکی و سایر پکیج های نرم افراری توزیع می گردد.

یک گواهینامه چیست ؟
گواهیینامه دیجیتال ،رکوردی منحصربفرد مشتمل بر اطلاعاتی ضروری به منظور بررسی هویت یک فرد و یا یک سازمان می باشد . گواهینامه های دیجیتال از فرمت استاندارد X.509 تبعیت می نمایند . استاندارد فوق ، برخی از ملزومات موردنیاز گواهینامه را تشریح می نماید : فرمت نسخه استفاده شده توسط گواهینامه ، شماره سریال گواهینامه ، شناسه الگوریتم استفاده شده به منظور تائید گواهینامه ،مرکز صادرکننده گواهینامه ، تاریخ صدور و سررسید اعتبار گواهینامه ، مشخصات صاحب گواهینامه ، کلید عمومی صاحب گواهینامه ، امضای دیجیتال مرکز صادر کننده گواهینامه .
هر یک از فیلدهای اطلاعاتی فوق متناظر با فیلدهای خاصی در ساختار تعریف شده برای یک گواهنیامه می باشد. گواهینامه ها ، ممکن است شامل اطلاعات دیگری نظیر آدرس پستی ، آدرس پست الکترونیکی ، نام کشور ، سن ، جنسیت نیز باشند . اطلاعات اضافی فوق اختیاری بوده و بستگی به نوع خاص گواهینامه دارد .

مراکز صدور گواهینامه (CA: Certificate Authority)

مراکز صدور گواهینامه که از آنان با عنوان CA نیز نام برده می شود ،مراکزی امین و معتبر بوده که مسئولیت تطبیق کلیدها ی عمومی به منظور شناسائی و تائید هویت را برعهده دارند. به عبارت دیگر ، مراکز فوق تعلق یک کلید عمومی خاص به یک کاربر معتبر را تائید می نمایند . مراکز CA ، مسئولیت صدور ، ابطال و تمدید یک گواهینامه را برعهده دارند. مراکز CA ،همچنین می بایست رویه های بسیار دقیق و سختگیرانه ای را به منظور تائید افراد و سازمان ها ئی که درخواست گواهنیامه می نمایند را نیز دنبال نمایند .بدین ترتیب ، پس از تائید یک فرد و یا سازمان توسط یک مرکز معتبر و امین CA ، امکان تطبیق کلید ( انطباق کلید عمومی با کلید خصوصی مرتبط با آن ) آنان از یک مرکز ایمن ، فراهم می گردد. عملکرد چنین مراکزی نظیر دفاتراسناد رسمی در اینترنت است .
در ساختار گواهینامه ، دو فیلد اطلاعاتی مرتبط با CA نیز وجود دارد : نام صادرکننده گواهینامه و امضای دیجیتالی صادرکننده . وجود فیلدهای فوق در گواهینامه صادر شده ، تضمین لازم در خصوص تعلق کلید عمومی به صاحب آن را ارائه می نماید.بدین ترتیب مسئله امین بودن از افراد به مراکز CA منتقل می گردد.وجود یک مرکز امین و معتبر ، از جمله مهمترین دلایل حضور CA ، محسوب می گردد . در حال حاضر ، سازمان های متعددی ، اقدام به صدور گواهینامه می نمایند و هر روز نیز تعداد آنان افزایش می یابد . زمانیکه دو کاربر و یا دو سازمان قصد مبادله گواهینامه را داشته باشند ، هر یک از آنان می تواند هویت طرف مقابل خود را با استفاده از تائیدیه مراکز CA و گواهینامه های صادرشده توسط مراکز CA ، انجام دهد. هر گواهینامه شامل کلید عمومی مربوط به خود نیز می باشد ، بنابراین می توان از آن به منظور رمزنگاری داده برای ارسال به صاحب گواهینامه استفاده نمود. گواهینامه ها همچنین شامل امضای دیجیتال مرکز CA صادرکننده گواهینامه نیز می باشند. یک امضای دیجیتال با استفاده از کلید خصوصی مولف سند ایجاد می گردد . بنابراین به منظور بررسی یک گواهینامه که توسط یک مرکز CA خاص تائید شده است ، به کلید عمومی مرکز CA نیز نیاز خواهد بود. کلید ها ی عمومی اکثر مراکز CA به همراه مرورگرها ، برنامه های پست الکترونیکی و سایر پکیج های نرم افراری توزیع می گردد.

لینک زیر حاوی اطلاعات بیشتری در این زمینه می باشد

UserFiles/File/Digital Certificates.pptx