پورتال رسمی شرکت فناوران حفیظ سامانه
ورود مديران    ۱۳۹۸ سه شنبه ۲۶ شهريور   
ISO 27001 استاندارد بین المللی 

این استاندارد بین المللی برای اینکه بتواند مدلی برای  ساخت، پیاده سازی، عملیاتی کردن، مانیتور کردن، بازبینی، پشتیبانی و ارتقاء سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) را فراهم سازد، آمده شده است. اختیار تصمیم برای استفاده از این استاندارد یکی از تصمیمات استراتژیک سازمان می باشد. طراحی و پیاد سازی یک ISMS در یک سازمان متاثر از نیازها، اهداف سازمان، توسعه فرآیندهای سازمان و اندازه و زیر ساختهای سازمان می باشد. این سیستم و سیستم پشتیبانی آن به مرور زمان تغییر خواهند کرد. بدیهی است که پیاده سازی ISMS مطابق با نیازهای سازمان و مقیاس آن خواهد بود، به عنوان مثال برای یک وضعیت ساده در سازمانی کوچک نیاز به یک راه حل ISMS ساده می باشد.

فایل مربوط به این استاندارد در لینک زیر موجود می باشد

   

UserFiles/File/iso27001-Published.pdf