پورتال رسمی شرکت فناوران حفیظ سامانه
ورود مديران    ۱۳۹۸ سه شنبه ۲۶ شهريور   
سیستم پرسنلی :
وظیفه اصلی سیستم پرسنلی ، نگهداری از اطلاعات پرسنل به همراه اطلاعات کاری پرسنل و لاگ برداری از این اطلاعات می باشد. کاربر با مراجعه به صفحه پرونده پرسنلی می تواند به آخرین تغییرات در اطلااعات یک پرسنل دسترسی پیدا کند . این سیستم از سیستم تشکیلات سرویس دریافت می کند . این سیستم از دو فسمت اطلاعات پایه و عملیات جاری تشکیل می شود . در قسمت اطلاعات پایه ، اطلاعاتی که در سایر قسمت های پرسنلی مثلا پرونده پرسنلی مورد نیاز است ، جای می گیرد . در قسمت عملیات جاری ، فرآیند هایی قرار می گیرند که کاربر به طور روزانه با آنها سرو کار دارد . در این سیستم ، فرآیند های امنیتی روی پرونده پرسنلی تا سطح فیلد پایین می آید و می توان تنها مجوز رویت برخی از اطلاعات را برای کاربران تعریف کرد . این سیستم همچنین دارای فرم هایی به نام کمیسیون انظباطی و ارزشیابی می باشد که روی محاسبه گروه شغلی در سیستم تشکیلات می تواند تاثیر مثبت و یا منفی بگذارد .
توانمندی های سیستم پرسنلی :
· پرونده پرسنلی شامل : مشخصات عمومی ، مشخصات تکمیلی ، محاسبه دستمزد
· تعریف مشخصات بیمه
· تعریف کمیسیون انظباطی
·  بایگانی اسناد و پرونده ها
· سیستم ارزشیابی
· جستجوی پرسنلی
· محاسبه دستمزد
· چاپ حکم
· چاپ قرارداد
· مشاهده مغایرت در پست های سازمانی
· مشاهده مغایرت در پست ها با توجه به ساختار سازمانی
· مشاهده پست های خارج ساختار سازمانی
·  مشاهده وضعیت پست های سازمانی برای پرسنل با رنگ بندی مناسب (معتبر، عدم شرايط احراز ،عدم شرايط ساختار سازمانی، عدم کليه شرايط ،عدم تطبيق شعبه)
· محاسبه و پیشنهاد گروه شغلی برای پرسنل با توجه به مدارک ، مهارت ها و سابقه کاری پرسنل
· محاسبه و پیشنهاد پست پرسنل با توجه به شرایط احراز تعریف شده برای سازمان
· محاسبه و پیشنهاد محل کار برای پرسنل با توجه به پست و ساختار نیروی انسانی تعریف شده برای سازمان همراه با رنگبندی مناسب
· مشاهده محل کارهای تخصیص داده شده به پرسنل سازمان که در ساختار سازمانی تعریف نشده اند