پورتال رسمی شرکت فناوران حفیظ سامانه
ورود مديران    ۱۳۹۸ سه شنبه ۲۶ شهريور   
سامانه رفاهی
با هدف ايجاد انگيزه و برقراري عدالت بين تمامي كاركنان و باتوجه به عملكرد كاركنان  در طول دوره خدمت، سامانه رفاهي شركت حفيظ اين امكان را براي كارشناسان حوزه منابع انساني بوجود می‌آورد تا با برنامه ريزي و مديريت منابع رفاهي خود بتوانند امكانات رفاهي  به بهترين روش، براي كليه پرسنل طراحي و مديريت نمايند.

اين سامانه از  زير سامانه‌هاي زير تشكيل شده است:

تسهيلات پرسنل
امكان طراحي تسهيلات با شرايط و قوانين مختلف  
امكان مديريت  و كنترل شرايط پرداخت تسهيلات
امكان محاسبه اقساط و معرفي به بانك مربوطه
امكان مديريت باز پرداخت اقساط و ارتباط با سامانه حقوق دستمزد
كمك‌هاي نقدي و غير نقدي
 مديريت تمامي پرداخت‌هاي نقدي و غير نقدي به  پرسنلي كه شامل شرايط  كمك مي‌باشد.
ارتباط با سيستم حقوق دستمزد
مهمانسرا
 مديريت درخواست‌هاي پرسنل جهت استفاده از مهمانسرا‌ها
 مديريت ظرفيت مهمانسرا‌ها
خانه‌‌هاي سازماني
در اين زير سامانه اطلاعات خانه‌هاي سازماني كه در اختيار افراد قرار گرفته است ثبت و ضبط مي‌گردد .
پرونده پزشكي
در اين سامانه تمامي اطلاعات پزشكي كاركنان به صورت دوره اي نگهداري مي‌گردد .تا پرسنل بتوانند از نظر مشاوران پزشكي بهره لازم را ببرند.
پس انداز پرسنل
مديريت سرمايه گذاري كاركنان تا در زمان بازنشستگي بهره لازم را از آن ببرند.
اردو
در اين سامانه مشخصات اردو از جمله ظرفيت، زمان و ... ثبت و مديريت مي‌شود
سهام
در اين سامانه، خريد،فروش و سبد سهام پرسنل مديريت مي‌شود.