پورتال رسمی شرکت فناوران حفیظ سامانه
ورود مديران    ۱۳۹۸ سه شنبه ۲۶ شهريور   
سامانه تخلفات :
این سامانه امکان ثبت تخلف برای پرسنل و رد یابی تخلف ثبت شده را دارد . همچنین دارای کارتابل تخلفات مدیر و کارشناس می باشد . که قابلیت تشکیل پرونده ، تغییر مصادیق ، اقدامات ، ارسال به کارشناس ، ارجاع به مرکز و مختومه شدن یک پرونده را دارد .
این سیستم امکان درج گزارش سانحه و حادثه و تشکیل پرونده برای گزارش درج شده را دارد . در این سیستم پرونده از مرحله ثبت تا رفع سوء اثر ، از مراحل کمیسیون انضباطی و صدور تنبیه نیز می گذرد .
قابلیت های سیستم تخلفات :
· تعريف تنبيه
· تعريف آئين نامه انضباطي
· تعريف انواع مصاديق تخلف
· تعريف انواع گروه مصاديق تخلف
· تعریف نقش کاربران
· تعریف نحوه کشف تخلف
· گزارش تخلفات
· تشکيل پرونده
· تشکيل پرونده سانحه.حادثه
· کميسيون انضباطي
· صدور تنبيه
· رفع سوء اثر
· نحوه کشف تخلف
· کارتابل تخلفات مدير
· کارتابل تخلفات کارشناس
·  تعريف نقش کاربران
·  گزارش حادثه / سانحه
·  گزارش اطلاع رساني تخلف
·  گزارش تخلفات
·  گزارش دستور تنبيه
·  گزارش رفع سوء اثر