پورتال رسمی شرکت فناوران حفیظ سامانه
ورود مديران    ۱۳۹۸ سه شنبه ۲۶ شهريور   
سامانه شکایات با هدف جمع آوری درخواست رسیدگی مشتریان نسبت به نارضایتی آنها در مورد خدمات ارائه شده می باشد .از آنجایی که رضایت مشتری از اهداف اصلی سازمان بوده وپیوسته جلب رضایت او شرکت را در رقابت با سایر رقبا پیروز خواهد کرد ،جمع آوری ورسیدگی به شکایات رکن اساسی در این امر خواهد بود .سامانه شکایات شرکت حفیظ این مهم را فراهم آورده تا مدیران را پیوسته در ارتباط با مخاطرات سازمان قرار دهد
امکانات سیستم مدیریت ثبت ونگهداری شکایات  وپیشنهادات

  تشکیل بانک اطلاعاتی از شکایات وشکایت کننده
تسهیل وتسریع دسترسی به اطلاعات مورد نیاز
مدیریت انتقادات وپیشنهادات
بهبود خدمات رسانی به مخاطبین
شناسایی نقاط ضعف وقوت سازمان
افزایش رضایت مخاطبین
کمک به افزایش اعتماد مخاطبین به سازمان
کاهش هزینه های ارتباط با مخاطبین
امکان ارجاء پیام ها به واحد های مربوطه
گروه بندی شکایات،انتقادات وپیشنهادات
امکان منترل ثوابق پیانم های دریافتی
امکان یاد آوری جهت پاسخ به پیام ها
ایجاد یک کانال دوطرفه ارتباطی بین سازنمان ومخاطبین
دارای پنل مجزای پیام های دریافتی با کد های مشخص شده به واحد های مربوطه
امکان تعیین مهلت پاسخ به شکایات ،انتقادات وپیشنهادات مطرح شده
تعریف وضعیت پاسخ به شکایات ،انتقادات وپیشنهادات
text.Bmp.jpg.Excelامکان پیوست مدارک مربوطه با فرمت 
نگهداری سوابق ارتباط پرسنل با با مشتریان
دارای موتور جستوجوی پیشرفته
مدیریت پیامهای دریافت شده -ارسال شده ها وارسال نشده ها
پیگیری کامل ارتباط با مشتری از مرحله ایجاد شکایات ،انتقادات وپیشنهادات تا پاسخ به آن
گزارش شکایات ، انتقادات وپیشنهادات پاسخ داده شده وپاسخ داده نشده ومهلت گذشته
امکان گزارش گیری از انتقادات وپیشنهادات وشکایات های مخاطبین
ارائه گزارش های تحلیلی وآماری از رضایت مخاطبین
انجام بعضی از عملیات ویادآوری ها به صورت خودکار
کنترل فعالیت های انجام شده -انجام نشده
گزاش وضعیت شکایات ،انتقادات وپیشنهادات ایجاد شده