پورتال رسمی شرکت فناوران حفیظ سامانه
ورود مديران    ۱۳۹۸ سه شنبه ۲۶ شهريور   
سامانه مانیتورینگ
داده‌کاوی و بررسي تحليلي اطلاعات جهت شناسایی تقلب يکي از سريعترين رو‌‌‎ش‌های کشف تقلب مي‌باشد . استفاده از حفره‌های سيستم، رفتارهای مجرمانه، عدم رعايت دستورالعمل‌های سيستمي از جمله مواردی است که از طريق پايش اطلاعات مشکوک کشف مي‌شود. امروزه رویکرد سيستماتيک در مديريت ريسک بسيار کم هزينه و اثربخش مي‌باشد. 

سیستم مانيتورينگ ( کشف تقلب) حفيظ
بازرسي
هزينه های بازرسي توسط بازرسي بسيار بالا مي‌باشد، صرف زمان و هزينه از جمله مشکلات اين روش است. در ضمن بسياری از تقلب‌های در شيوه بازرسي فيزيکي اسناد و مدارک بدست نمي‌آيند. يکي از بهترين روش‌ها در رفع مشکلات فوق بازرسي سيستماتيک اطلاعاتمالي است.
چارچوب کاربردی برای الگوريتم‌های داد‌‌‌ه‌کاوی
هر چند الگوريتم‌های داد‌ه‌کاوی بسياری برای کشف تقلب مورد استفاده قرار مي‌گيرد، اما استفاده از رو‌ش‌های کاربردی برای انبوه داده بسيار مشکل مي‌باشد. سامانه فوق با استفاده از مدل‌های موثر و کارا، نرخ کشف موفقيت آميز را به شکل مستمر افزايش مي‌دهد.
جلوگيری قبل از وقوع اختلاس
تحليل‌های داده با استفاده از رفتارهای غير متعارف و نيز ابزارهای هوشمند، بازرسان را قبل از وقوع اختلاس و تقلب‌های بزرگ مطلعمي‌سازند.

امکانات سامانه
 • نظارت بر عملکرد مدیریت شعب استان‌ها و شعب به صورت سیستمی
 • اطمینان از صحت رویه‌های مالی و تراکنش‌های مربوطه با قوانین و مقررات بانک مرکزی
 • کنترل رشد نقدینگی، منابع و مصارف شعب به صورت سیستمی
 • گزارش‌های تحلیلی و مدیریتی در خصوص تراکنش‌های صورت گرفته
 • امکان تشخیص منشا ایجاد یک تراکنش
 • امکان ارائه زمان و دليل ایجاد یک تراکنش در سیستم خاص
 • امکان ارائه ارتباط طرف‌های ایجاد کننده تراکنش
 • امکان تشخیص ارتباط یا تاثیر یک تراکنش با سیستم‌های مرتبط
 • امکان کنترل فرآیند انتقال اطلاعات بین سیستم‌ها
 • امکان تعیین حیطه بندی و سقف مجاز برای صدور تراکنش در یک سیستم خاص
 • امکان شناسایی و جمع آوری و حسابدهی تراکنش‌های سیستمی وکاربری
 • امکان تهیه و ارائه انواع گزارش‌های تحلیلی و مدیریتی در خصوص تراکنش‌ها و قوانین کنترلی