پورتال رسمی شرکت فناوران حفیظ سامانه
ورود مديران    ۱۳۹۸ سه شنبه ۲۶ شهريور   
                                                                                                   بسمه تعالي

حضـور فعال و پررنگ جایگاه نظارت وبازرسی در چرخه مدیریت هر بخش، اعم از ستادی و غیر ستادی به منظور اثرگذاری بر فرآیند

 سیاست‌های اجرایی، برنامه ریزی، کارایی و اثربخشی اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها و فعالیت‌ها و هدایت برنامه‌ها و نیز سنجش

اثرات مثبت و پیامدهای غیر منطبق با اهداف دستگاه‌های اجرایی از اصول ابتدایی و پذیرفته شده هر نظام نظارتی است

امروزه در مقایسه با گذشته، ایفای نقش مدیریت، به لحاظ وسعت ارتباط، قلمرو و پیچیدگی اهداف و وظایف سازمان و نیز

گسترش پیچیدگی افکار و انتظارات کارکنان ، بسیار دشوار شده است . لذا توجه به مدیریت و تقویت مهارت‌های کنترلی مدیریت

سبب بهبود انجام فعالیت‌ها خواهد شد . از آنجایی که سازمان‌ها در معرض تغییرات مدام قرار دارند و فعالیت‌های آن‌ها روز به روز

پیچیده‌تر می‌شود و تفویض اختیار برای تسهیل کار اجتناب ناپدید است ، اهمیت کنترل و پیگیری در سازمان‌ها آشکارتر می‌شود و

لازم است متناسب با این تغییرات فنون و روش‌های سیستماتیک جایگزین روش‌های سنتی و متداول گردد.

نهادینه شدن فرآیند نظارت و پیگیری مستلزم داشتن مدلی عملی و کاربردی شامل مسائل کلیدی نظارت، مراحل و وظایف هر یک

از ناظران و دستورالعمل‌ها و فرم‌ها و استانداردهای نظارتی است که باید به طور مستمر و جاری مورد استفاده قرار گیرد تا

بتواند مفاهیم، اهداف و نقش نظارت را محقق نماید
.

نظارت و پیگیری یک وظیفه مستمر است که مقصود از آن فراهم نمودن اخبار زود هنگام از پیشرفت یا عدم پیشرفت یک برنامه یا

پروژه یا فعالیت در حال اجرا به منــــظور نیل به اهداف از پیـــش تعیین شـــده برای دست اندر کاران آن‌ها می‌باشد
.
نرم افزار بازرسی ابزاری است که بازرسان از طریق چک لیست های کنترلی میتوانند واحد های مختلف را ارزیابی کرده و در

صورت مشاهده عدم انطابق و انحراف به سرعت آنها را گزارش کنند . این ابزار مدیریت را پیوسه از عدم انطابق ها مطلع ساخته و

در راه تصمی سازی کمک خواهد کرد
سيستم بازرسي  قابليت تعريف بازرسي هاي مختلف در سطح شعبه  و تاييد وارسال آن قابليت  پيگيري بازرسي  هاي تعريف

شده توسط بازرسان با توجه به کد رهگيري وهمچنين پيگيري گزارش ها و پيگيري بند گزارش ، جبران خسارتهاي واردشده

امتيازدادن به شعبه مورد نظربا توجه به رعيات نمودن قوانين وضوابط   يا عدم رعايت آن  و همچنين تخلف انجام شده مي باشد و

همچنين امکان تاييد يا رد تاييد در سطح استان يا مرکز وجود دارد.
قابليتهای سيستم بازرسی:

-امکان تعريف گروه موضوعات

-امکان تعريف موضوعات

- امکان تعريف زير فرآيند

-امکان تعريف انواع چک ليست بازرسي

-امکان تعريف علل و عوامل

-امکان تعريف چک ليست ثابت

-امکان تعريف نقش کاربران

-امکان تعريف بازرسي با توجه به نوع چک ليست ثابت يا متغير براي شعبه خاص

- امکان تاييد يا رد تاييد بازرسي تعريف شده

-امکان پيگيري گزارش نوشته شده با توجه به کد رهگيري

-امکان معرفي بازرسان مختلف براي انجام بازرسي

-امکان ثبت نمره يا امتياز برای بازرسي مورد نظر با توجه به رعيات نمودن ضوابط يا عدم رعايت آن و همچنين مشخص نمودن

اينکه

تخلف شده است يا خير

-امکان پيگيريبند گزارش

-مشخص نمودن جبران خسارت وارد شده

- مشخص نمودن علل و عوامل در بازرسي مورد نظر

-مشخص نمودن اشخاص مرتبط

-امکان اخذ گزارش هاي مختلف