پورتال رسمی شرکت فناوران حفیظ سامانه
ورود مديران    ۱۳۹۸ سه شنبه ۲۶ شهريور   
 

1-ارتباط با سیستم های انبار و حسابداری و اخذ اطلاعات مورد نیاز از این سامانه

2-امکان تعریف قیمت های فروش

3-امکان تعریف انواع هزینه و اظافات و انواع فروش

4-امکان تعریف مشتریان و اخذ کدینگ مورد نظر مشتریان از حسابداری

5-امکان تعریف فروشندگان و تخصیص انبار و نوع فروش به انان

6-امکاند تهیه پیش فاکتور و فاکتور فروش

7-امکان صدور و ارسال اسناد حسابداری فروش بصورت خودکار

8-امکان ارائه انواع گزارش ها بر حسب کالا و مشتریان

9-امکان ارائه انواع و اقسام گزارش های فروش

10-امکان اجرای عملیات فروش اقساطی

11-امکان اجرای عملیات فروش از طریق سیستم باسکول

12-امکان اجرای عملیات فروش برای فروشگاهای زنجیره ای

13-امکان تجمیع عملیات فروش شعب