پورتال رسمی شرکت فناوران حفیظ سامانه
ورود مديران    ۱۳۹۸ سه شنبه ۲۶ شهريور   
 

1-امکان ثبت اطلاعات اموال اعم از اطلاعات مالی و فنی امور در سیستم

2-طبقه بندی امور در 17 طبقه برای سهولت در گزارش و اجرای فرایند های حسابداری اموال

3-ورود اطلاعات و کنترل هوشمند مربوط به محاسبات سنوات قبل از کاربری

4-تعریف مراکز استقرار و 2 زیر مرکز استقرار جهت اموال برای استفاده در سازمانهای کشور

5امکان محاسبه استهلاک ازمایشی و قطعی بر اساس اموال به تفکیک دارایی ها در مقاطع روزانه ،هفتگی،ماهانه،سالانه

6-امکان صدور و ارسال سند حسابداری اموال و استهلاک اموال بطور خودکار

7-امکان دریافت و ارسال اطلاعات اموال به رده های زیر مجموعه و بالعکس

8-امکان ارائه گزارش های اماری،ریالی،استهلاک،و تغییرات به تفکیک طبقات اموال،محلهای استقرار و .....

9-ارائه گزارش های نموداری و اماری

10-امکان طراحی گزارش های ورد نیاز از طریق گزارش جامع اموال با امکان فرمول نویسی

11-امکان ثبت تغییرات در مقاطع مختلف و اعمال خودکار کلیه تغییرات در محاسبات بعدی

12-پیش بینی مدل های مختلف محاسبه استهلاک اموال

13-امکان اعمال بیمه به صورت انفرادی و گروهی

14-توانمندی انجام امور اموال گردانی و سرجمعداری

15-امکان گزارش گیری اموال بر اساس گروه کالا

16-توانایی مرور حسابها