پورتال رسمی شرکت فناوران حفیظ سامانه
ورود مديران    ۱۳۹۸ سه شنبه ۲۶ شهريور   
 

1-امکان تعریف انبار به تعداد مورد نیاز و تعیین کد حسابداری جهت هر یک از انبار ها

2-امکان تعریف سطوح دسترسی جهت هر انبار بلطور جداگانه

3-امکان تعریف کدینگ کالا تا 10 سطح و 14 رقم و پشتیبانی از سیستم سماپل

4-امکان صدور حواله به قیمت استاندارد و واقعی به دلخواه کاربر

5-امکان صدور رسید و حواله برگشت بصورت خودکار و با استفاده از اطلاعات موجود در سیستم

6-امکان صدور سفارش خرید کالا توسط کاربران متعدد به صورت سیستماتیک

7-امکان تغییر کدینگ و تعدیل ان در کلیه رسیدها و حواله ها به صورت خودکار

8-امکان اتخاب روشهای مورد نظر فایفو و لایفو و میانگین متحرک

9-امکانات قابل ملاحضه جهت انبار گردانی اعم از لیستهای مغایرت و گزارش های انبار گردانی

10-امکان اخذ گزارش های جامع و متنوع از منابع تامین و مراکز مصرف

11-امکان صدور و ارسال سند حسابداری انواع رسید و حواله به سیستم حسلبداری مالی به طور خودکار بصورت مجزا،یکپارچه،ترکیبی

12-امکان اخذ گزارش های جامع موجودی در کلیه انبار ها به تفکیک گروه و زیر گروه کالا و با مشاهده رسید و حواله های مربوطه

13-امکان تعریف انواع پارامتر های مورد نیاز انبار

14-امکان دریافت و ارسال اطلاعات به شعب و بالعکس

15-امکان دریافت و ارسال رسید ها و حواله ها به شعب و بالعکس

16-امکان طراحی گزارش ها مورد نیاز از طریق گزارش جامع انبار

17-امکان طراحی رسید و حواله  انبار  بر اساس فرم دلخواه

18-امکان استعلام موجودی کالا از انبار جاری و یا کلیه کلیه انبار ها

19-امکان صدور حواله بین انباری بصورت خودکار

20-امکان قیمت گذاری گروهی کالاها

21-امکان صدور رسید و حواله تعدیل

22-امکان صدور رسید و حواله تبدیل

23-امکان صدور اتوماتیک رسید و حواله تبدیل انبار گردانی