پورتال رسمی شرکت فناوران حفیظ سامانه
ورود مديران    ۱۳۹۸ سه شنبه ۲۶ شهريور   
 

1-سیستم فوق که انجان فعالیت های مربوط به ممیزی اسناد سازمانهای دولتی را عهده دار میباشد در واقع بانک اطلاعاتی مربوط به هزینه های انجام شده در قالب مولفه های از پیش تعیین شده بوده و تمامی فرایند های عملیاتی مربوط به دریافت اسناد از رده های مادون ،اجرای عملیات تطبیق اولیه در تعامل با سیستم اعتبارات،انجام تطبیق اسناد هزینه دریافت شده و اجرای عملیاتی استاندارد ذیربط از قبیل :تعدیل،برگشت،قبول و ..... را در بر میگیرد

2-همچنین سیستم دارای قابلیت گزارش گیری بسیار بالایی بوده و تمامی گزارش های مورد نیاز  برای مقاصد مختلف را ارائه نموده و دارای تعمل استاندارد با سیستم اعتبارات و حسابداری مالی میباشد و ارتباط اطلاعاتی فی مابین بطور اتوماتیک انجام میشود در ضمن سیستم قابلیت کنترل کارکرد هر یک از کار شناسان بخش ممیزی را دارا میباشد