پورتال رسمی شرکت فناوران حفیظ سامانه
ورود مديران    ۱۳۹۸ سه شنبه ۲۶ شهريور   
 

1-امکان تعریف گروه های استخدامی متنوع بصورت مجزا و مستقل و تجمیع اطلاعات مربوطه در گزارش ها

2-امکان قابلیت طبقه بندی پرسنل به تفکیک واحد های سازمانی مختلف و شعبات موجود

3-امکان کنترل انواع وام و اقساط مربوطه  و ارائه مانده تسویه نشده پرسنل

4-امکان ارائه انواع احکام قانونیپ

5-امکان ارائه لیست حقوق و دستمزد

6-امکان ارائه لیست بیمه جهت سازمان تامین اجتماعی

7-امکان تعریف عوامل حقوقی بر اساس نظام حقوق و دستمزد  هر سازمان و تعیین ارجعیت در محاسبه پارامتر های حقوق ،همچنین استفاده از عوامل حقوقی تعریف شده در فرمول نویسی سایر عوامل حقوقی

8-امکان تفکیک کلیه عوامل حقوقی  در فرمول های مجزا شامل  اظافات،کسورات،تعهدات کارفرما، عوامل کارکرد، عوامل پرسنل

9-امکان بازخوانی اطلاعات ورود و خروج پرسنل از دستگاه ساعت زنی و استفاده در محاسبات حقوق و دستمزد

10-امکان تعریف و اخذ گزارش از اطلاعات  پرسنل شامل  اطلاعات شناسائی ،تکمیلی،سوابقکاری، تحصیلات، دوره های آموزشی و ... در فرمول های مجزا

11-امکان ایجاد تقویم سالانه توسط سیستم  و استخراج روزهای تعطیل و ساعاتذ مجاز هر ماه و استفاده ان در محاسبات حقوق

12-امکان اخذ گزارش های مستقل بر اساس مرخصی، وام، مساعده و ماموریت پرسنل بصورت ماهانه

13-امکان ارائه گزارش های جامع پرسنل ،تجمیعی حقوق و ....

14-امکان پیش بینی اطلاعات پرسنلی کارکنان در سیستم حقوق و دستمزد